Kelti

 První zmínka o Keltech je již z 2.tisíciletí při.n.l. Kelti byli skupina lidí žijící v Evropě. Nejvíce Keltů žilo ve Francii, Švýcarsku, Irsku, Británii a v jižních a západních Čechách.

 Tento národ se mezi sebou dorozumíval velkým množstvím keltských jazyků. Patřily mezi ně jazyky noričtina, starovirština, leponština nebo třeba také starovelština. Kmen Keltů žijící na území České republiky se nazýval Bójové. Právě z tohoto názvu vzniklo latinské pojmenování pro Českou republiku – Bohemia. Keltská kultura se nazývala Laténská. Z laténské kultury se dochovalo mnoho artefaktů. Díky těmto artefaktům dnes víme, že byli Kelti velmi zdatní ve šperkařství, ve výrobě spon či váz a vynikali v kovotepectví. Jejich výrobky byly zdobeny zvířecími a rostlinnými motivy. Kelti byli také velmi dobří obchodníci. Ze svých zemí vyváželi měď, cín, sůl. 

Obydlí

 Jedním z keltských svátků, které se dochovaly dodnes, je Halloween. Oslavy tohoto svátku jsou určeny na 31.října. Kelti ho nazývali Samhain. Tento svátek byl propojen s několika dalšími svátky a rozvinul se v Irsku. Do Spojených států amerických byl přenesen irskými přistěhovalci, v 19. století. Ve Spojených státech se Halloween slaví dodnes a už i v České republice se začínáme k této staré keltské tradici vracet. 

Keltský druid

​​​​ Kelti, Římany nazývaní Galové, byli velmi obávanými bojovníky. Přestože nezabírali území, spíše jen loupili, nepřátelé se jich báli. Když totiž náhodou došlo ke sporu, skupina keltských bojovníků začala dělat hluk, bušili do země a křičeli. Nepřítel tak dostal z hlasitého vojska strach a raději před ním prchl. Hlavy svých nepřátel dávali Kelti za oběť bohům. Obydlím Keltů byla opevněná sídliště, Oppida. Nejvzdělanějším z Keltů byli druidi. Byli to učenci, kněží, léčitelé, ale také soudci. Samotné slovo druid se dá přeložit jako „učený muž.“ Mezi druidy byly však také ženy, které byly vysoce uznávané a uctívané.