Údaje, které potřebují ochranu

Podle Obecního nařízení o ochraně osobních údajů, což je spíše známé pod zkratkou GDPR, má každý občan právo vědět, jak se s jeho údaji nakládá. Zdali nedochází nebo nemůže dojít k úniku různých údajů či k jejich zneužití. Podle nové revoluční legislativy EU by k tomu docházet nemělo, protože je výrazně zvýšená ochrana osobních dat. Jsou dokonce zřízeny kontrolní orgány a sazby za nedodržení přísných podmínek, jsou příliš vysoké. Poté si každý hodně dobře rozmyslí, aby tento zákon dodržoval co nejlépe. Dodržovat přísná pravidla GDPR musí všechny firmy a instituce, ale i jednotlivci a online služby, které zpracovávají data uživatelů.

data

Co dělat s daty, když již nejdou potřebná?

Tady se musí postupovat podle stanoveného zákona, což není zrovna jednoduché a měla by to provádět společnost, která má na to certifikaci a také prostory. Skartace dokumentů Praha: http://ekoskart.eu/ poskytuje právě tyto služby, které nabízí všem, kteří potřebují důkladně zlikvidovat tyto data. Není to o tom, že se dokumenty rozřežou na malé kousky, které nikdo neposkládá. Zde to zákon vidí trochu jinak a je třeba se těchto pravidel držet. Skartační zřízení upravuje stanovený zákon a archivnictví a spisové službě, dále jak se má vše důkladně provést. Skartace dokumentu – Praha splňuje nejen veškeré podmínky, ale vychází vstříc každému, kdo si tyto služby objedná.

skartovaný papír

Skartace svépomocí? To raději

Vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o citlivé údaje a je třeba mít v rukou jak pro úřady, tak pro ty, kteří by se dožadovali svých práv, nějaký ověřený doklad. Rozhodně není na místě skartace svépomocí. Je vždy lepší se obrátit na organizaci a zakázku jí zadat. Ta je povinna fungovat tak, jak jí ukládá zákon a po skartaci vystaví v souladu se stanovenou normou protokol, o tom, že dokumenty zajistila a provedla jejich následnou skartaci. Navíc je u toho stanovený dohled, aby nedošlo k úniku dat. Navíc nejde jen o skartace dokumentu, ale i o další nosiče, což je DVD, CD a mnohé další.