Otec jako vychovatel

Ať už doma s matkou, nebo pak v jeslích či ve školce, všude mají děti kolem sebe především ženy. Mužský prvek v některých profesích prostě zastoupen není, a pokud je, tak minimálně. Ale mužský element ve výchově nezbytný určitě je.
Proto bychom měli dbát na to, aby dítě již od útlého věku mužský vzor prostě mělo. Samozřejmě je ideální, pokud to je otec, ale někdy to prostě možné není, a tak může tuto roli výborně suplovat třeba strýc, dědeček nebo dobrý kamarád, svůj vliv může mít i třeba trenér fotbalu.
malování s dcerou
Jak na to
Role otců je ve společnosti daná, mají rodinu zajišťovat převážně po finanční stránce a matky jsou těmi starostlivými pečovatelkami a vychovatelkami. I když asi nikdy nebudou síly vyrovnané, chlapský element by v životě těch nejmenších určitě chybět neměl. Otcové, strýcové či dědečkové přistupují k výchově daleko méně opatrovatelsky, umí se více odvázat, tak trochu se přitom vrátí do svých mladých let, učí jiným věcem, seznamují s věcmi kolem aut, motorek, zbraní, jsou více hraví a kreativnější.
I když se dost často můžete bavit nad filmy, kde je humorně a trochu s nadhledem nastíněna situace, kdy se má otec postarat o svou ratolest (vzpomeňme třeba skvělou komedii Marie Poledňákové „S tebou mě baví svět“), tak pánové péči o své potomky ve skutečnosti zvládají bez větších problémů a karambolů.
muž s novorozencem
Je naivní si myslet, že by muž zcela nahradil pozici ženy, obě síly by měly být vyrovnané a dítě by si mělo od každého vzít jen to nejlepší.
Příkladem jsou např. otcové, kteří se rozhodli zůstat na rodičovské dovolené nebo pracují doma a mají možnost děti odvážet do školy nebo na kroužky. Společnými zájmy pak může být sport nebo jiná pohybová aktivita, kterou mohou dělat jen sami, bez dohledu starostlivé maminky.
Ať už svého partnera do výchovy zapojíte jakýmkoliv způsobem, podstatné je, aby měl svoji roli, která je nenahraditelná.