Výlety, na které se nezapomíná, zde byly snad odjakživa


Vycházka, exkurze, výlet, popřípadÄ› vícedenní pobyt mimo domov. Neexistuje ÄlovÄ›k, který by mohl tvrdit, že se nÄ›které z tÄ›chto akcí nÄ›kdy nezúÄastnil. A právÄ› spoleÄné prožitky jsou tím, na co po letech – nejen na Å¡kolních srazech – nejvíce vzpomínáme. V životÄ› nás pak samozÅ™ejmÄ› potkají úplnÄ› jiné cesty vÄetnÄ› tÄ›ch zahraniÄních, ale životnost vzpomínek na Å¡kolní výlety je trvalá, neopakovatelná a Äasto fascinující. UrÄitÄ› byste mÄ›li dopřát svým žákům, aby si i oni do života takové vzpomínky pÅ™inášeli.

Rozšiřte naši fotogalerii

SpoleÄnost RIKITAN vám k tomu chceme být nápomocna, a proto pro vás a vaÅ¡e žáky pÅ™ipravila nÄ›kolik variant bájeÄných výletů, které se urÄitÄ› vryjí do pamÄ›ti jak vám, tak i vaÅ¡im dÄ›tem. Chcete-li si udÄ›lat pÅ™edstavu o tom, co vás na takovém výletÄ› s námi může potkat, prohlédnÄ›te si fotografie na naÅ¡ich webových stránkách. Těšíme se, že až s naším průvodcem navÅ¡tívíte Å tramberk, Rožnov pod RadhoÅ¡tÄ›m Äi KopÅ™ivnici vy, naÅ¡i fotogalerii rozšíříte o spokojené úsmÄ›vy a tváře žáků právÄ› vaší bájeÄné třídy.